ΜΥΝΗΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

   Η  Ένωση  Στρατιωτικών  Περιφερειακής  Ενότητας  Αιτωλοακαρνανίας

(Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.)  ιδρύθηκε  στις  14  Οκτωβρίου  2016  μετά  την  ψήφιση  του  νόμου

4407/16 από το Ελληνικό κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2016.

   Τα ιδρυτικά μέλη της, μια παρέα συναδέλφων, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα σωματείο που θα εκφράζει συλλογικά τους συναδέλφους της περιοχής και θα αγωνίζεται σε τοπικό – πανελλαδικό επίπεδο για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας, της αξιοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου – σκέψης.

   Η Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ. θα κινείτε πάντα μέσα στα πλαίσια του Νόμου, θα σέβεται τις αποφάσεις της πολιτικής και στρατιωτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, το Σύνταγμα και τους θεσμούς της χώρας μας, δεν θα επηρεάζεται από κομματικούς ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες  και θα προσπαθεί  να εξυψώνει το έργο  των Ενόπλων Δυνάμεων στα μάτια της Ελληνικής κοινωνίας.

Όλες τις μεγάλες και κρίσιμες αποφάσεις τις παίρνουμε ομαδικά μέσω του Διοικητικού   Συμβουλίου   (Δ.Σ.)   αλλά   και   των   Γενικών   Συνελεύσεων   (Γ.Σ.), ακούγοντας τις γνώμες όλων των μελών μας. Το παρών Δ.Σ., που ξεκίνησε να λειτουργεί  τον  Ιανουάριο  του  2018,  δεσμεύτηκε  από  τα  πρώτα  βήματα  του  να παλεύει καθημερινά για τα νόμιμα δικαιώματα των Στρατιωτικών της περιοχής μας και να προσπαθεί συνεχώς για την υλοποίηση των κύριων στόχων που έχουν τεθεί από τα συλλογικά όργανα της Ένωσης.

   Ως πρωτοβάθμια ένωση, και κατόπιν απόφασης της Γ.Σ., ανήκουμε στη δευτεροβάθμια Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) με την οποία συνεργαζόμαστε  σχεδόν καθημερινά  ώστε να προωθηθούν προς την Ηγεσία  του  ΥΠΕΘΑ  τα  προβλήματα  μας  και  να  δοθούν  οι  ανάλογες  λύσεις. Στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή την ΠΟΜΕΝΣ και θα συνεχίζουμε να την στηρίζουμε, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι μια Ομοσπονδία γίνεται δυνατή μέσα από δυνατές ΕΝΩΣΕΙΣ και τότε μια δυνατή Ομοσπονδία μπορεί να βρει λύσεις στα προβλήματα των ΕΝΩΣΕΩΝ.

   Έτσι πορευόμαστε έως σήμερα και έτσι θα συνεχίσουμε όλοι μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια, η οποία μεγαλώνει καθημερινά με τις εγγραφές νέων μελών, ενωμένοι σαν γροθιά και παίρνοντας τις αποφάσεις μας πάντα ομαδικά.

   Πιστεύουμε στην υγιής συλλογική εκπροσώπηση των Στρατιωτικών, δεν αποδεχόμαστε τον όρο συνδικαλισμό, και καλούμε όλους τους συναδέλφους της Αιτωλοακαρνανίας να γίνουν συνοδοιπόροι μας, να εγγραφούν στην Ένωση και να είναι ενεργά κύτταρα αυτής της προσπάθειας.

 Η  ΙΣΧΥΣ  ΕΝ  ΤΗ  ΕΝΩΣΕΙ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Βασίλης Χονδρογιάννης

Πρόεδρος Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.