ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.

 

Πρόεδρος: Βασίλειος Χονδρογιάννης
Αντιπρόεδρος:
Απόστολος Ζήσης
Γενικός Γραμματέας: Χρυσοβαλάντης Μπόσμος
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Παπασταύρος
Ταμίας: Αθανάσιος Κατσαντούλας
Μέλος Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Απόστολος Λεμονιάς
Μέλος Υπεύθυνος Θεμάτων Μέριμνας Προσωπικού Κων/νος Κωνσταντινίδης

Πρόεδρος:

Βασίλειος Χονδρογιάννης

Αντιπρόεδρος:

Απόστολος Ζήσης

Γενικός Γραμματέας:

Χρυσοβαλάντης Μπόσμος

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:

Κων/νος Παπασταύρος

Ταμίας:

Αθανάσιος Κατσαντούλας

Μέλος Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:

Απόστολος Λεμονιάς

Μέλος Υπεύθυνος Θεμάτων Μέριμνας Προσωπικού:

Κων/νος Κωνσταντινίδης

Loading...