ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.

 

Πρόεδρος: Βασίλειος Χονδρογιάννης
Αντιπρόεδρος:
Απόστολος Ζήσης
Γενικός Γραμματέας: Απόστολος Λεμονιάς
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Αλέξανδρος Παϊταρίδης
Ταμίας: Αθανάσιος Κατσαντούλας

Πρόεδρος:

Βασίλειος Χονδρογιάννης

Αντιπρόεδρος:

Απόστολος Ζήσης

Γενικός Γραμματέας:

Απόστολος Λεμονιάς

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:

Αλέξανδρος Παϊταρίδης

Ταμίας:

Αθανάσιος Κατσαντούλας

Loading...