Με πρωτοβουλία της ΕΣΠΕΑΙΤ και σε συνεργασία με την ΕΣΠΕΑΜ/Θ κατατέθηκε 18 Μαρτίου 2021, μέσω της Ομοσπονδίας μας ΠΟΜΕΝΣ μια ουσιαστική πρόταση ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα με τα συμβεβλημένα φαρμακεία που εξυπηρετούν τους στρατιωτικούς......

Αναζητούμε πάντα λύσεις που ωφελούν τους συναδέλφους και είναι δυνατή η εφαρμογή τους από την Υπηρεσία και το Κράτος...

 

Πρόταση Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ. 

 

Loading...

 

Πρόταση Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ

 

Loading...

 

Πρόταση Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. 

 

Loading...

Σχετικα έγγραφα

Loading...

Loading...