Στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο ΥΦΕΘΑ απάντησε στην ερώτηση του Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κ. Μυλωνάκη Αντ. με θέμα:<<Ένταξη Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων στα συμβεβλημένα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για την Εκτέλεση Συνταγών Φαρμάκων.>>. Η ερώτηση προκλήθηκε κατόπιν των τελευταίων επιστολών της ΕΣΠΕΑΙΤ και ΠΟΜΕΝΣ με τις οποίες έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις.

Δυστυχώς η απάντηση του Υπουργείου επικεντρώνεται σε ενημερωτικά στοιχεία και σε υφιστάμενες διαδικασίες της Υπηρεσίας, χωρίς όμως να υπάρχει καμία τοποθέτηση επί των προτάσεων, ούτε σαφείς απαντήσεις επί των ερωτημάτων που τίθενται από τον Βουλευτή.

Τελικά η ένταξη στον ΕΟΠΠΥ μπορεί να πραγματοποιηθεί και εάν όχι, ποιοί είναι οι λόγοι;;;;;;

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Loading...

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΦΕΘΑ

Loading...

 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΣΠΕΑΙΤ ΚΑΙ ΠΟΜΕΝΣ