ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΣ) Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.


Σύμφωνα με τα πρακτικά 2ης/18 συνεδρίασης του ΔΣ της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ. σαςγνωρίζουμε ότι κατόπιν απόφασης των εκλεγέντων μελών συγκροτήθηκε το ΔΣ σε Σώμα με την εξής σύσταση:

 Πρόεδρος: Ανθσγός (ΤΣΕ) Απόστολος Λεμονιάς (69034) ΠΑ 
 Αντιπρόεδρος: Ανθστης ΔΙΑΧ Η/Υ(ΧΑΡΤ) Ζωή Λίτου (1113) ΠΝ 
 Γενικός Γραμματέας: Σγος (ΥΑΔ) Κων/νος Παπασταύρος (65360) ΠΑ
 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Σμιας (ΟΧΣΜΣ) Παϊταρίδης Αλέξανδρος (96266) ΠΑ
 Ταμίας: Ασμίας (ΕΑΑΔ) Χρήστου Νικόλαος (92501) ΠΑ
 Μέλος: Εσμίας (ΕΤΕΤΗ )Χονδρογιάννης Βασίλειος (94144) ΠΑ
 Μέλος: -------------

 

Loading...