Καταργήσεις - Αναδιοργανώσεις Μονάδων και Υπηρεσιών των Ε.Δ.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών  - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., κατόπιν των (β), (γ) και (δ) σχετικών επιστολών, της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ), της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ) και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ), σας γνωρίζει ότι γίνεται συνεχώς αποδέκτρια έντονων προβληματισμών – ανησυχιών και διαμαρτυριών, από Στρατιωτικούς ανά την Επικράτεια, λόγω των καταργήσεων και αναδιοργανώσεων που γίνονται σε Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και από το πλήθος αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για επικείμενες  καταργήσεις – αναδιοργανώσεις Μονάδων και Υπηρεσιών, χωρίς να γίνεται επίσημη ενημέρωση των στελεχών που υπηρετούν σε αυτές.
  1.  Όλα τα ανωτέρω όπως είναι φυσικό,  έχουν δημιουργήσει, στους κόλπους των συναδέλφων μας, ανησυχία, προβληματισμούς, καχυποψία και αβεβαιότητα για το μέλλον. Γνωρίζουμε πολύ καλά και αποδεχόμαστε, ως στρατιωτικοί, την αναγκαιότητα των μεταθέσεων προκειμένου να επιτευχθεί στο μέγιστο η αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.). Θα πρέπει όμως να λαμβάνεται υπ’ όψιν και ο παράγοντας άνθρωπος. Σε περιπτώσεις που αποφασίζονται δραστικές αλλαγές στη δομή των Ε.Δ., αυτές θα πρέπει να ανακοινώνονται τουλάχιστον ένα χρόνο νωρίτερα από την ημερομηνία υλοποίησης, ώστε τα στελέχη να έχουν την δυνατότητα να αποφασίσουν και να επιλέξουν τόπους προτίμησης, στο έντυπο μεταθέσεων που υποβάλλουν το Φθινόπωρο κάθε έτους.
  1.  Αν στα ανωτέρω, συμπεριλάβουμε:

         α. Την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εντύπου μεταθέσεων για το έτος 2018, η συμπλήρωση του οποίου, σύμφωνα με τις οδηγίες των Γενικών Επιτελείων, θα πρέπει να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (Π.Ο.Υ.) κάθε Μονάδας ώστε η θέση που επιθυμεί να καταλάβει το στέλεχος να προβλέπεται για το βαθμό και την ειδικότητά του,

         β. Την εφαρμογή της (α) σχετικής Υπουργικής Απόφασης, περί αλλαγής του τρόπου έκδοσης μοριοδότησης με ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των εντύπων μεταθέσεων, γίνεται αντιληπτό ότι οι υλοποιήσεις των ανωτέρω αποφάσεων και όσες ενδεχομένως θα ακολουθήσουν, δημιουργούν καταστάσεις άνισης μεταχείρισης των στελεχών, εκ μέρους της υπηρεσίας και παραβιάζουν κατάφορα το αυτονόητο αίσθημα δικαίου που διέπει τις Ε.Δ.. Η στέρηση της δυνατότητας επανατοποθέτησης των στελεχών, βασισμένη στα νέα δεδομένα αναδιοργάνωσης Μονάδων, τροποποίησης Πινάκων Οργάνωσης και Υλικού (Π.Ο.Υ.) και υπολογισμού μοριοδότησης, παραβιάζει το αναφαίρετο δικαίωμά τους, στην ενημέρωση της υπηρεσίας για τους τόπους επιθυμίας υπηρέτησης στηριζόμενοι στα νέα δεδομένα.

  1.  Χαρακτηριστικά και ακροθιγώς αναφέρεται ότι:

        α. Πολλοί συνάδελφοι που υπηρετούν στις προαναφερόμενες ή και άλλες Μονάδες, έχουν συμπεριλάβει στο έντυπο προτίμησης μετάθεσης τους, Μονάδες και υπηρεσίες, οι οποίες καταργούνται.

        β. Συνάδελφοι συγκεκριμένου βαθμού και ειδικότητας, έχουν συμπεριλάβει στα έντυπα μετάθεσης τους Μονάδες, οι οποίες λόγω της αναδιοργάνωσης τους, δεν περιλαμβάνουν πλέον τις αντίστοιχες ειδικότητες ή τον βαθμό που κατέχουν.

   Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

  1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ζητεί:

        α. Να δίδεται στους Στρατιωτικούς που επηρεάζονται από την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών, ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να υπάρξει ομαλή προσαρμογή στα νέα δεδομένα, χωρίς αιφνιδιασμούς, καθώς και επάρκεια χρόνου για πλήρη ενημέρωση των στελεχών από τους αντίστοιχους Κλάδους των Ε.Δ.

        β. Να δοθεί σε κάθε Στρατιωτικό του οποίου οι επιλογές περιορίζονται από την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών, το δικαίωμα επανυποβολής του εντύπου προτίμησης μεταθέσεων προκειμένου να τύχει ίσης μεταχείρισης με τους υπόλοιπους συναδέλφους του.

  1.  Επιπρόσθετα καλούμε τους Βουλευτές όλων των κομμάτων, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αναδείξουν με τις παρεμβάσεις τους τα ανωτέρω προβλήματα, συμβάλλοντας με την στάση τους στην αποκατάσταση των αδικιών που υπόκεινται επανειλημμένα οι Στρατιωτικοί.

  

  1.  Τα θεσμικά όργανα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, είναι στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία καθώς και δια ζώσης συναντήσεις, προκειμένου να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε από κοινού, ιδέες και προτάσεις επίλυσης του προβλήματος.
  1.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)

 

 

Loading...

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.)

 

Loading...

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ)

 

Loading...

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.)

Loading...